Part:
  • #1
  • #2
  • 0 0 62

    Kiss Hug 1: Buổi sáng khi đang say xưa trong giấc mộng, thì bỗng tiếng đập cửa dồn dập, tiếng ai đó gọi Kamono. Anh khá bực mình khi ai đó đã phá bĩnh giẫc ngủ của mình. Bật dậy khỏi giường và ra mở cửa… Trước mặt anh là con bé bàn hàng tiếp thị… Anh khẽ đuổi khéo nhưng mà con bé nhất quyết bắt anh phải nghe sản phẩm của mình…

    Bình luận đã bị đóng.