Part:
  • #1
  • #2
  • 0 0 117

    Kunoichi Botan 1: Một đêm trong biệt phủ của một thương gia, một nữ ninja là Yasuzu đang bị hãm hiếp bởi đám đàn ông đang bị hóa Ogre. Chúng vẫn tiếp tục hành hạ Yasuzu mặc dù cô ấy vẫn là một trinh nữ. Bây giờ điều duy nhất Yasuzu có thể nghĩ đến là chị cô ấy, Botan đẳng cáp cao hơn sẽ cứu lấy mình…..

    Bình luận đã bị đóng.