Part:
  • #1
  • 0 1985 1.763

    Meijyou 1: Meijyou: Long Nguyệt bước chầm chậm tới phòng học sau giờ tan trường, tâm trí cô đang vô định nửa muốn nửa không đến đó. Nhưng lại nghĩ đến cậu bạn trai của mình, cô lại cố bước tới để trả ơn cho “ân nhân” của mình…

    Bình luận đã bị đóng.