Part:
  • #1
  • 0 0 46

    Vài năm về trước, một chủng vi-rút xuất hiện lây lan khiến toàn bộ đàn ông trên thế giới bị rối loạn cương dương không thể xuất tinh. Cớ sao có một nam sinh tên Sonomiya lại miễn nhiễm với nó. Sonomiya cũng phải chuyển đến một trường học với 90% nữ sinh. Sonomiya phải đóng vai Adam để thỏa mãn nhu cầu dục vọng cho hơn 4 tỉ Eve đang vô cùng khát dục…

    Bình luận đã bị đóng.