Part:
  • #1
  • 0 0 62

    Nowa một con gấu nâu, một ngày đi dạo trên bãi biển, cậu nhìn thấy một con sói đang khóc bên cạnh xác của người mẹ. Vì lòng nhân ái, cậu đã đem nó về nuôi dạy…

    Bình luận đã bị đóng.