Part:
  • #1
  • #2
  • 0 0 56

    Nee Shiyo 1: Tức cảnh Incest Sáng đi học sớm, tối về “hang”. Em gái tắm rửa đã sẵn sàng. Tiếng em gái kêu nghe vang vảng. Cuộc sống “luận loan” thật là sang. * Chú thích – Hang, dùng nghệ thuật ẩn rụ, ý chỉ cái nhà mà hay chui ra vui vào. – Luận loan: Sử dụng nghệ thuật đảo từ và đồng nghĩa với từ Incest (Đéo phải Insec). – Được viết theo thể thơ tứ tuyệt Đường luật. – Được sáng tác trong hoàn cảnh lười viết nội dung cho phim

    Bình luận đã bị đóng.