Part:
  • #1
  • 0 220 202

    Oni Chichi Vacation 1: Tiếp tục sau khi các sự kiện của Oni Chichi: Rebirth … Airi, Marina và cha dượng của họ, Takami, có một chuyến đi đến một khu nghỉ mát suối nước nóng. Nhưng Marina lại đổi ý ở phút cuối cùng và chỉ có hai người họ đi. Takami vẫn không ngừng cố gắng để đánh thuốc đứa con gái Airi của mình. Sereis Oni chichi xem lần lượt Oni chichi (Hoàn thành) Oni chichi Rebirth (Hoàn thành) Oni chichi Reborn (Hoàn thành) Oni chichi Rebuild (Hoàn thành) Oni chichi Vacation (Hoàn thành) Oni chichi Refresh (Hết.)

    Bình luận đã bị đóng.