Part:
  • #1
  • #2
  • 0 0 76
    Alignment You You The Animation 1: Takahashi yêu Oohara, và Oohara cũng yêu Takahashi, nhưng hai đứa chả đứa nào biết chuyện đó. Còn nữa, Takahashi đã thăng đường. Chuyện tình này rồi sẽ đi đến đâu?

    Bình luận đã bị đóng.