Part:
  • #1
  • 0 0 61

    Oyako Rankan The Animation 1: Một ngôi làng sâu trong núi, người đứng đầu của ngôi làng là Kojiro. Bí mật ẩn chứa trong những ngôi nhà là gì khi dân làng đang có tỉ lệ sinh rất thấp…

    Bình luận đã bị đóng.