Part:
  • #1
  • #2
  • 0 0 102

    Tokyo bị phá hủy bởi trận đại địa chấn năm 2014. Kết quả, thành phố được xây dựng lại ở Nishitokyo cũ. Trong khi đó, Shinjuku và đường Minato bị chuyển thành khi ổ chuột. Ngoài ra, dựa theo luật nhập cư số 2040. Khiến những khu ổ chuột này thành trung tâm tệ nạn của thế giới. Năm 2049, nơi mà 2 người phụ nữ đang cố gắng bắt 1 trùm buôn ma túy nguy hiểm

    Bình luận đã bị đóng.