Part:
  • #1
  • #2
  • 0 0 25

    Kazu Notus là một sinh viên mới tốt nghiệp và rảnh háng không có việc gì làm. Anh được ông nội kể rằng thế giới này có một chủng tộc khác với tộc Elf, đó là tộc Elf Dâm. Mặc dù không ai tin là chúng tộc này tồn tại, nhưng anh vẫn quyết tâm lên đường để đi tìm sự thật…

    Bình luận đã bị đóng.