Part:
  • #1
  • 0 0 21

    Shiranui một nữ ninja diệt quỷ, một lần đang làm gián điệp điều tra ở NOMAD cô đã bị mắc bẫy và bị tẩy não. Sau đó chúng biến cô thành một nô lệ…

    Bình luận đã bị đóng.