Part:
  • #1
  • #2
  • 0 0 26

    Tinderbox 1: Một người họ hàng của Amana yêu cầu cô giúp cô ta để làm người mẫu vẽ ở một trung tâm, với thông tin là chỉ cần ngồi yên cho họ vẽ một lúc … những gì mà câu ấy quên nói với Amana là mẫu vẽ phải khỏa thân…!

    Bình luận đã bị đóng.