Part:
  • #1
  • #2
  • 0 0 13

    Làng Elf bị loài người tấn công, dẫn đầu bởi thống soái Mordo. Hắn xông vào cung điện của Elf, nơi công chúa Elf đang ở và uy hiếp cô. Nhưng kiếm sĩ Elfina của công chúa đã “ngăn cẳn”, bằng cách trao thân thể của cô cho thống soái Mordo… nhằm đổi lấy sinh mạng của người dân trong cũng như công chúa.

    Bình luận đã bị đóng.