Part:
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • 0 0 71
    Armored Knight Iris (Soukou Kijo Iris) 1: Armored Knight Iris – cuộc hành trình của Iris và Mei khi đó con người đã làm chủ không gian, trật tự công cộng và an ninh được duy trì bởi không gian liên bang được quản lý bởi các loài khác nhau bao gồm cả con người. Nhân vật chính Iris và đồng đội của cô là Mei Ling là những phi công của đơn vị đặc biệt 101, thuộc quân đội SSF liên bang. Trong một trận chiến, Iris bị bắt và đưa đến nhà thổ trên Mirion, một thành phố được cai trị bởi lực lượng địch… Kể từ đó cô phải trải qua rất nhiều sự điên rồ ờ Mirion và cũng là cuộc hành trình để thoát khỏi Mirion..

    Bình luận đã bị đóng.