Part:
  • #1
  • #2
  • 0 0 11

    Yume Kui Tsurumiku Shiki Game Seisaku 1: Các nhân viên của một công ty sản xuất hentai với việc lồng tiếng và sản xuất đồ hentai. Đó như là một thiết yếu trong công việc của họ. Có lẽ để chân thực hơn về việc lồng tiếng, số nhân viên nam bắt đầu để vượt qua ranh giới giữa hư cấu và thực tế.

    Bình luận đã bị đóng.