Part:
  • #1
  • #2
  • 0 0 15

    ■ Taka và đám bạn của anh là dân du đãng, chuyên đi săn gái để chịch dạo. Trong một lần nghịch ngu cùng đám bạn, cả đám đã bị đăng xuất khỏi máy chủ trái đất và rơi vào một thế giới khác hoàn toàn mới lạ. Ở đây, cái thói du côn của anh và đám bạn cũng không thể bỏ được… cuối cùng cả đám thành lập đội chịch gái dạo ở thế giới mới!

    Bình luận đã bị đóng.