Part:
  • #1
  • #2
  • 0 0 71

    Consenting Adultery (Mrs. Junkie) 1: Câu chuyện kể về hai người phụ nữ đã có chồng. Nhưng mà những ông chồng của họ không đủ thỏa mãn tình dục cho họ. Hai người phụ nữ này đã tìm đến một chàng trai nhắm tìm kiếm 1 cái chim to và bự hơn. Cũng chỉ để thỏa mãn tình dục cho mình :vBài học rút ra ở đây là: Xem bộ này mà đéo FAP thì trym nó mãi nhỏ thôi.

    Bình luận đã bị đóng.