Part:
  • #1
  • #2
  • 0 0 32

    Chains of Lust (Ryojoku no Rensa) 1: Tống tiền, sự ham muốn và những hành động không nên nói tới đang được làm thành phim trong một căn phòng kín bởi 2 chủ tiệm phim và một dàn diễn viên nữ bị ép buộc. Cảnh sát sớm đánh hơi được mùi nhưng họ không muốn bắt, mà muốn tham gia.

    Bình luận đã bị đóng.