Part:
  • #1
  • #2
  • 0 0 36

    Cambrian 1: Tiến sĩ Yamagishi bị trục xuất khỏi giới hàn lâm vì cố tạo ra nhân bản con người, chủ đề nghiên cứu tiếp theo của ông ta là 1 giống người lai từ kỷ Cambrian. Ông ta tự thí nghiệm lên bản thân, nhưng ông ta lại biến thành 1 đống thịt quái gở và bắt đầu đi hiếp phụ nữ bằng các xúc tu của ông ta…

    Bình luận đã bị đóng.