Part:
  • #1
  • #2
  • 0 0 48

    Boku Dake no Hentai Kanojo The Animation 1: Ở trong khu vực gần đây có 1 ngôi trường dành cho con gái của các nhà khá giả. Nói ra đó là trường cho các cô chủ đó. Ngôi trường nổi tiếng nghiêm khắc không cho con trai được tự tiện lui tới. Takigawa Hina học tại ngôi trường đó. Tôi biết bí mật của cô ý. Và chỉ mình tôi biết nó. Cô ý không biết được rằng tôi đã biết nó.Và đó cũng chỉ là phần nổi mà tôi biết trong những bí mật thầm kín của cổ.

    Bình luận đã bị đóng.