Part:
  • #1
  • #2
  • 0 0 59
    Binetsukko b37C The Animation 1: Mutsumi Kagidou bị trói buộc bơi một học sinh hư hỏng, Inuhiko. Làm thế nào hả? Một bức ảnh đáng xấu hổ của cô ấy. Để bức ảnh không tuôn, cô trở thành nô lệ tình dục của Inuhiko. Sau một thời gian, Mustumi nói với Inuhiko là cô đéo quan tâm về mấy bức ảnh kia và ngưng làm nô lệ cho anh ta. Và như vậy, một mối quan hệ “độc nhất” được hình thành giữa hai người trong số họ.

    Bình luận đã bị đóng.