Part:
  • #1
  • 0 0 46

    Enyoku (Captivating Lust) 1: Awashika Mizuho, một giáo viên tiếng anh, nhưng lại có khát vọng được chịch Kusumoto Naria, học sinh của cô. Khát vọng đó ngày càng xâm chiếm mọi ý nghĩ của cô. Mộ ngày, Mizuho quyết định hành động, dụ dỗ Naria ngay trong phòng làm việc. Hành động đó đưa cả 2 đến đỉnh cao của khoái lạc. Nhưng Mizuho có một vật cản trên đường, Yukiha, một cô gái có tình cảm tương tự với Naria. Chuyện gì sẽ xảy ra khi dục vọng vỡ bờ?

    Bình luận đã bị đóng.