Part:
  • #1
  • #2
  • 0 0 42

    Kimihagu 1: Nhân vật chính học năm 2 trong trường trung học. Một ngày, anh đã cuốn vào tình yêu với Kasumi, người vừa chuyển trường đến trường anh. Nhưng mà anh ấy quá nhút nhát để nói chuyện với cô ấy. Mianami, người bạn thơ ấu của anh khuyên anh tham gia “Love Club”. Đây là câu lạc bộ giúp đỡ những người đang muốn yêu. Ngay lập tức anh tham gia vào luôn và Kasumi cũng tham gia câu lạc bộ. Có vẻ cô cũng đang yêu một ai đó nhưng không dám nói ra. Anh ta rất hạnh phích khi trở thành bạn của Kasumi nhưng cô ấy đã yêu một người khác…

    Bình luận đã bị đóng.