Part:
  • #1
  • #2
  • #3
  • 0 0 84

    Kamyla 1: Cuối thế kỷ 20, trong một chế độ tham nhũng tràn lan, một thị trường tội phạm buôn bán nô lệ tình dục đang trở lên phổ biến. Chính phủ Nhật Bản đã tạo ra một lực lượng đặc nhiệm được huấn luyện đặc biệt để chống lại loại tội phạm này.

    Bình luận đã bị đóng.