Part:
  • #1
  • 0 0 44

    Mesu Saga Persona 1: Tuy nhiên, cô được giữ một bí mật với chồng. Một bí mật thầm kín lâu nay mà chông cô không biết. Cô lo lắng rằng chồng cô sẽ tìm ra bí mật “đen tối” của mình, nhưng đồng thời cơ thể cô đang tận hưởng sự phấn khích và hạnh phúc.Chồng của cô cuối cùng đã phát hiện ra, và …

    Bình luận đã bị đóng.