Part:
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • 0 0 28

    Makai Tenshi Jibril 2 (Jiburiru The Devil Angel 2) 1: Otonashi Meimi đi 1 mình trong công viên thì quái vật Rococo tấn công. Rococo dùng Eternal Arm của ả tấn công Meimi để chia tách năng lượng ra khỏi cơ thể cô.

    Bình luận đã bị đóng.