Part:
  • #1
  • 0 0 27

    Otome Hime 1: Main chính nhà ta có năng lực đọc được suy nghĩ người khác. Một hôm cô gái mà main chính nhà ta đến học nhóm có những suy nghĩ bậy bạ, và thế là…

    Bình luận đã bị đóng.