Part:
  • #1
  • #2
  • 0 0 25

    Shakkin Shimai (Debt Sisters) 2: Shakkin Shimai Kasumi, nội dung kể về hai chị em Kaho là hai đang mắc nợ với nhóm xã hội đen vì khoản nợ nặng lãi của gia đình. Một cậu học sinh nhận thấy tình trạng khó khăn đó nên cậu đã quyết định trả nợ giúp họ bằng một cách gián tiếp… Trong thời gian đó để trả nợ cho cậu họ sẽ phải phục tùng cậu ta như những hầu gái thực thụ cho đến khi món nợ được giải quyết hết…

    Bình luận đã bị đóng.