Part:
  • #1
  • #2
  • 0 0 65

    Cafe Junkie 1: Mặc dù Masasu học và tốt nghiệm một trường đại học chuyên ngành công nghệ thông tin nhưng anh vẫn đéo có việc làm. Số phận đưa đẩy anh phải làm thêm tại một tiệm cà phê tên “Hidamari”. Nó thuộc sở hữu của Nanami và Kurumi cha mẹ bạn thời thơ ấu của anh và họ đang làm việc ở đó…

    Bình luận đã bị đóng.