Part:
  • #1
  • 0 0 82

    Buta Hime Sama (Buta Himesama) 1: Buta Hime Sama: Hai là nữ hoàng nộp mình cứu quốc gia, từ đó sống ngập tràn tinh trùng và hạnh phúc mãi mãi về sau cùng người bạn mới? Hi sinh bản thân vì quốc gia đại sự, giao nộp thân xác mình cho phe cường quốc…

    Bình luận đã bị đóng.