Part:
  • #1
  • 0 0 58

    Machida, một thanh niên đang học trung học bổng phải chuyển đến một học viện gần nhà do hoàn éo le. Nhưng cũng khá tình cờ, khi học viện cậu chuyển đến năm ngoài nó chỉ dành cho nữ sinh, nên thành ra cậu là thằng đực duy nhất trong lớp…

    Bình luận đã bị đóng.