Part:
  • #1
  • 0 0 87

    D-Spray 1: Saionji là một nhân viên văn phòng lười biếng và hay bị cấp trên của mình mắng. Vào một hôm anh ta được giao nhiệm vụ bí mật. Đó là thử thuốc kích dục mới sáng chế của công ty nên người những đồng nghiệp nữ của mình.

    Bình luận đã bị đóng.