Part:
  • #1
  • #2
  • 0 3068 2.266

    Haramasete Seiryuu-kun! 1: Muốn giữ lại huyết thống của mình cô gái đã tìm trai và hấp diêm. Và nhân vật không ai khác chính là anh chàng Seiryu-kun. Người đã khổ sai khi bị các cô gái hiếp nhằm giữ lại huyết thống cho dòng họ của mình.

    Bình luận đã bị đóng.