Part:
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • 0 0 59

    Hitoriga Counseling 1: Vào một ngày đến trường trên chuyến tàu điện, Shirakawa Sumire bị quấy rối tình dục. Tuy nhiên, khi cô tâm sự với giáo viên của mình là Takahashi, thì cơn ác mông thực sự bắt đầu…

    Bình luận đã bị đóng.