Part:
  • #1
  • #2
  • 0 0 155

    Ikusa Otome Valkyrie G 1: Bị giam sâu trong lâu đài của Duke là ba nữ thần được kính trọng Valkyries. Tên của các nàng là Reia, Ariya, và Hildegard. Sau khi bị bắt bởi quân đội của quỷ, họ đã được “huấn luyện” không ngừng nghỉ. Ý chí và tinh thần của các nàng bị bẻ gãy, và đã trở thành những nô lệ để thỏa mãn dục vọng vĩnh viễn.

    Bình luận đã bị đóng.