Part:
  • #1
  • #2
  • 0 0 64

    Implicity 1: Nó gồm hai câu chuyện, hai mặt của một xã hội. Nửa trên tốt đẹp, an bình, ai cũng hạnh phúc. Nửa dưới đen tối, loạn lạc…

    Bình luận đã bị đóng.