Part:
  • #1
  • 0 0 50

    Magical Moe 1: Moe và Bunta đuổi theo 1 kẻ thù đang giữ đồng xu quyền năng thứ có thể thâu tóm cả vương quốc. Nhưng đen đủi là cả 3 bị văng vào thế giới loài người cùng với đồng xu bị phân ra nhiều mảnh. Vậy là Moe và Bunta phải tự mình tìm lại các mảnh ghép để có thể trở về vương quốc…

    Bình luận đã bị đóng.