Part:
  • #1
  • #2
  • 0 3838 3.605

    Bạn đã được đọc hoặc nghe về truyện “Cô bé quàng khăn đỏ” từ hồi còn bé nhưng giờ lại quên mất? Được rồi, bỏ hai tay ra khỏi quần đi, tôi sẽ kể cho bạn thật chi tiết bằng bộ phim này…

    Bình luận đã bị đóng.