Part:
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • 0 0 141

    Rance được biết đến với cái tên một người anh hùng. Nhưng anh lại trùng tên người được giao nhiệm vụ tìm kiếm và bảo vệ con gái của một chủ bang hội. Nào ta hãy bước “chim” vào cuộc phưu lưu kì thú của Rance với phần giải cứu Hikari nhé!

    Bình luận đã bị đóng.