Part:
  • #1
  • 0 56 142

    Otokonoko Delivery 1: Câu chuyện kể một cậu bé lần đầu tiên đi làm thêm, nhưng lại bị lỡ hẹn, bởi vì đã có người đến trước cậu. Nhưng điều bất ngờ đó là người cậu từng gặp tại trường…

    Bình luận đã bị đóng.