Part:
  • #1
  • #2
  • 0 0 29

    Kouta là thần tượng của trường và được tất cả mọi người yêu mến – từ giáo viên đến các học sinh. Trong đó có 3 nữ sinh và một giáo viên rất muốn làm chuyện đó với cậu. Trên thực tế, họ không thực sự “yêu” anh ta nhiều như vậy, mà họ chỉ muốn làm “hỏng” bộ não của cậu.

    Bình luận đã bị đóng.