Part:
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • 0 0 35

    Starless 21st Century Nymphomaniacs 1: Lúc mà anh nhận ra lý do đằng sau mức lương mà anh nhận được cho 1 công việc chân tay đơn giản thì đã quá muộn… Công việc “chân tay” chờ đợi anh chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Anh đã gia nhập cùng vài người hầu khác ở một dinh thự biệt lập sâu trong núi. Nhiệm vụ được giao là phục vụ mọi nhu cầu biến thái của gia đình kì lạ đó…

    Bình luận đã bị đóng.