Part:
  • #1
  • #2
  • 0 0 59

    Kansen Inyoku no Rensa 1: Học viện Sakuraya là 1 trường nữ sinh cáo cấp. Đầu vào được tuyển chọn gắt gao để nên chỉ có con gái của nhà có quyền thế mới vào được. Kannari Masayochi là giáo viên năm 4 của trường. Nhờ vẻ bề ngoài khá ngầu, tất cả học sinh đều đổ anh như điếu. Dù vậy nó chỉ là vẻ bề ngoài. Anh sử dụng nó để tán tỉnh các nữ sinh của anh.Giờ, anh nhắm đến nữ sinh mới, Kirihara Yukino.

    Bình luận đã bị đóng.