Part:
  • #1
  • #2
  • 0 0 70

    Takashi có 2 người bạn gái thời thơ ấu là Mika và Saya. Takashi nói chưa được sờ vếu phụ nữ bao giờ. Vậy là Saya để anh mò mẫm ngực nàng, nhưng nó nhanh chóng được ra khỏi tay và biến thành một đêm đầy tình dục..

    Bình luận đã bị đóng.