Part:
  • #1
  • 0 0 51

    Love es M The Animation 1: Một Người chị dịu dàng và đáng tin cậy, Mizushiro Ayaka.Một người bạn thuở nhỏ và giờ là bạn gái tôi, Tsurutani Ayaka.Trong khi tôi hạnh phúc bên 2 người họ, tôi vẫn thấy chưa thỏa mãn.Bởi tôi có 1 sở thích mà tôi vẫn giấu kín.Tôi muốn chơi S&M

    Bình luận đã bị đóng.