Part:
  • #1
  • 0 0 62

    Nama Lo Re Namakemono The Animation 1: Nghỉ hè bé shota đến nhà bé loli để học học nhóm… nhưng mà học thì méo học loli tỏ ra không muốn học nữa. Đúng lúc đó điện thoại của shota rung lên, loli xem trôm thấy hình cô gái nude gửi đến điện thoại shota (phần thưởng làm xong bài tập) và rồi loli GATO không chịu được…và…

    Bình luận đã bị đóng.