Part:
  • #1
  • 0 0 119
    Aibeya The Animation 1: “Bắt đầu từ ngày mai, con sẽ sống bên nhà Aki” Câu nói bất ngờ của mẹ Kouta nói với cậu, do sự cố sửa nhà không như mong đợi. Và cậu đã phải sang nhà của Aki, cô bạn mà anh chơi thân từ nhỏ để sống chung…

    Bình luận đã bị đóng.